Informace o opalování

Přednosti opalování v soláriích

Zatímco v minulém století se považovala za vznešenou bledost kůže, v dnešní době je přirozené hnědé zbarvení těla znakem sportovního ducha, atraktivnosti a zdraví. Právě proto u nás v posledních letech vzniklo velké množství solárních studií, která zákazníkům umožňují načerpat v období, chudém na sluneční svit, chybějící paprsky. Pravdou je, že někteří lidé se dnes už do solárií naučili chodit, jiní k němu teprve cestu hledají. 

Jak často se má solárium navštěvovat? Jak si v něm počínat? Je třeba používat opalovací krémy? To jsou jen některé z otázek, které si mnozí z nás často pokládají. Na úvod si povíme něco o opalování v soláriích a jeho příznivých vlivech na lidský organismus. Ultrafialové záření obsahuje především UV-A paprsky, které stimulují pigmentaci kůže, čímž následně dochází k jejímu zhnědnutí. UV-B záření, které může způsobovat komplikace, je zastoupeno pouze v malé míře a jeho množství odpovídá zhruba intenzitě svitu ranního slunce. Tato malá dávka škodlivá rozhodně není, navíc posiluje nejvrchnější vrstvu kůže a zvyšuje tak její ochranu. Jinak má opalování v soláriích na lidský organismus stejný účinek jako pobyt na přímém slunci. Kromě opálení pokožky dochází ke zlepšení proudění krve a často má léčebný efekt na krevní oběh a nervový systém. Aktivuje fyzickou výkonnost a posiluje imunitní systém, navíc při procesu absorpce UV záření dochází i k tvorbě vitamínu D3. Jeho prostřednictvím je zajišťováno zásobování kostí a orgánů vápníkem. 

Nelze pominout ani to, že při opalování nastává vylučování endorfinů, tedy látek způsobujících dobrou náladu. Na rozdíl od pobytu na slunci lze přesně a individuálně stanovit dobu nutnou pro pobyt v solárním přístroji, čímž lze zabránit vzniku slunečních alergií, spálení pokožky, či vzniku jiných nežádoucích vlivů. Průběžné opalování v kvalitním solárním studiu je vhodné pro všechny věkové skupiny bez rozdílu pohlaví či společenského postavení. Vždyť právě hezká a zdravá barva pokožky v průběhu celého roku účinně zvýší každému sebevědomí a bude bezesporu pozitivně vnímána vašim okolím. Pravidelné opalování v soláriu zvýší váš společenský image, výrazně působí proti depresím a má preventivní účinky proti virovým onemocněním.

Co víme i nevíme o opalování

1. Proč se lidé opalují?

Sluneční světlo je absolutně nezbytné pro veškerý život na Zemi. Existuje mnoho biologických i psychologických důvodů, proč je světelná expozice žádoucí. Převážné většině z nás se opálení líbí a vyhovuje - je to módní záležitost. Tento fakt může mít pro člověka i velký psychologický význam.

2. Co je to sluneční záření?

Sluneční záření je hlavní součástí zevního prostředí člověka a ovlivňuje přímo i nepřímo většinu živých forem na Zemi. Už v minulém století byla odhalena prospěšná vlastnost slunečního záření, a to zejména v prevenci nedostatku vitaminu D a v léčbě rachitis. Na druhé straně již koncem 19. století dermatologové upozor­ňovali na možnost nepříznivých účinků při dlouhodobé expozici. Sluneční záření je energie, která je vyzařována paprsky různých vlnových délek. Přitom se rozlišuje ultrafialové záření (UV), viditelné světlo a tepelné infračervené záření (IR). UV záření se dále dělí na záření UV-A, UV-B a UV-C. Nebezpečné záření UV-C je odfiltrováno atmosférou a nedosahuje na povrch Země. Složení a intenzita záření UV-A a UV-B kolísá a závisí např. na denní a roční době, znečiš­tění vzduchu, stupni zeměpisné šířky a intenzitě odrazu (voda, sníh atd.). V protikladu k přírodnímu slunci, které podléhá silným výkyvům, lze ozařování soláriem dávkovat přesně a individuálně.

3. Proč je důležitá ozónová vrstva kolem Země?

UV sluneční záření je v atmosféře pohlcováno a rozptylováno. UV-C záření je při průchodu atmosférou zcela absorbováno fotodisociací kyslíku, při které vzniká atmosférický ozon. Značné množství UV-B radiace je silně pohlcováno ozonovou vrstvou.UV-B záření je na rozdíl od UV-A známé svojí vysokou biologickou aktivitou až škodlivostí. Jeho intenzita je silně závislá na množství ozonu v atmosféře, tj. na tloušťce ozonové vrstvy. Proto v místech, kde je ozónová vrstva oslabena, může dojít k velmi negativnímu působení velkého množství UV-B záření na organismy na zemském povrchu, které může způsobit různé stupně buněčného poškození všech forem života.

4. Kdy a kde je intenzita slunečního záření největší?

Intenzita ultrafialového záření se podstatně zesiluje odrazem od sněhu, ledovců, bílého písku, vodních ploch - až o 85 % . Nezanedbatelným faktorem je nadmořská výška. Pro každých 1000 m nad mořem roste intenzita erytematogenní složky o 6 až 8 %, takže ve výšce asi 1500 m je intenzita asi o 12 % větší než na hladině moře. Erytematogenní působení slunce je ovlivňováno i vlhkostí a znečištěním vzduchu (atmosférický zákal) a teplotou. UV záření dosahuje nejvyšší intenzity za jasné oblohy. Oblačnost všeobecně UV záření zeslabuje, toto zeslabení ale velmi závisí na typu a velikosti oblaků. Tenká nebo ojedinělá oblaka jen málo ovlivňují UV radiaci, dokonce ji mohou i bočním odrazem zvýšit. UV-B záření je největší mezi 10:00 a 14:00 hodinou. UV-A roste během dne a může překročit radiaci UV-B 1 x až 1000x. Na severní polokouli je UV-B záření nejintenziv­nější v letních měsících, zatímco UV-A záření je stabilní po celý rok.

5. Co je to opálení (pigmentace)?

Opálení není v principu nic jiného, než vlastní tělesná ochrana proti slunečnímu záření: Sluneční záření dopadající na zemský povrch se skládá z několika složek. Z hlediska opalování hraje největší roli sluneční záření s vlnovou délkou menší než 400 nm, UV-A a UV-B záření, které patří do oblasti ultrafialového záření. Působením záření UV-B se aktivují zvláštní buňky pokožky (melanocyty), aby vytvářely intenzivněji bílé melaninové pigmenty. Tyto pigmenty hnědnou na cestě do svrchních vrstev pokožky vlivem záření UV-A a kyslíku z krve ( nepřímá pigmentace). Jestliže už proběhla určitá pigmentace předem, kůže okamžitě zhnědne působením záření UVA ('přímá pigmentace). Okamžitá (přímá) pigmentace představuje šedohnědé zbarvení kůže, vznikající během několika minut po zahájení ozařování. Je indukována především zářením UV-A. Maximum je pozorováno zhruba 1 hodinu po expozici, s ústupem během několika hodin až dní, v závislosti na dávce ozáření. Pozdní (nepřímá) pigmentace nastupuje po určité době (48 - 72h) a přetrvává několik měsíců. Je indukována převážně UV-B zářením.

6. Jak se opálení ztrácí ?

Opálení neboli pigmentace se objevuje v epidermis, vrchní vrstvě pokožky, což je nejpovrchnější a nejtenčí část kůže, která je tvořena rohovatějícími kožními buňkami, uspořádanými do vrstev. Od základní vrstvy epidermis, kde se buňky dělí, procházejí kožní buňky strukturální přeměnou přes vrstvu ostnitou a zrnitou do již zmíněné vrstvy rohovatějící, kde se postupně odlučují a zůstávají součástí kožního mazu na povrchu kůže. Celý tento složitý proces zrání a odumírání buněk trvá přibližně 28 dnů, a to je tedy doba nutná k úplné obměně vrchní vrstvy pokožky. Pro nás je to i vysvětlení, proč se ztrácí opálení: buňky ve vrchní vrstvě pokožky (epidermis) se mění každých 28 - 30 dní.

7. Je rozdíl mezi opalováním" soláriu a opalováním na slunci?

Při umělém ozařování v soláriu probíhají tytéž procesy jako u přírodního slunění. UV lampy v soláriu emitují kombinaci UV-A a UV-B záření, která je svým složením spektra záření podobná tomu slunečnímu. Při opalování na slunci hrají nejdůležitější roli faktory jako denní doba opalování, roční období, nadmořská výška, výskyt mraků, imise, blízkost rovníku, odrážející okolní povrch (vodní hladina, písečná pláž, asfalt, sníh...), apod. Můžeme říci že, opalování probíhá v nekontrolovatelném prostředí. Výhodou opalování v soláriu je možnost regulace tohoto procesu: zvolíme si intenzitu UV lamp (typ solária) a nastavíme si opalovací čas vhodný pro náš fototyp a momentální zdravotní stav.

8. Jakému času strávenému na slunci je ekvivalentní doba 20 minutové sluneční lázně v soláriu?

Je téměř nemožné vytvořit jednoduché srovnání mezi opalováním na slunci a v moderním soláriu. Existuje mnoho variant UV zdrojů s odlišným spektrem a intenzi­tou UV záření a také intenzita slunečního záření je závislá na řadě faktorů. Proto neexistuje vzorec pro určení poměru mezi opalováním na slunci a v soláriu.

9. Jak často se můžeme opalovat?

Food and Drug Administration (1986) doporučuje dodržovat minimálně 48 hodi­nový interval mezi návštěvami solária. K dokončení jednoho procesu pigmentace je potřeba poskytnout pokožce určitý čas. Další opalování (nastartuje další pigmentaci) v průběhu 24 hodin by mohlo vyvolat nekontrolovatelné spálení kůže. Maximální pigmentace pokožky můžeme dosáhnout postupně během 8 až 10 opalování při dodržování 2 až 3 denních intervalů a opalovacích časů dle tabulky (časy se postupně prodlužují). Pak se doporučuje na 1-2 týdny opalování vynechat zcela a poté stačí 1-2 sluneční lázně týdně k udržování dosažené barvy.

10. Proč je důležité vytvářet "základní opálení"?

Mírná expozice UV-B záření pomáhá vytvářet přirozenou bariéru pokožky (obranný mechanismus kůže), která chrání tělo před nadměrným UV zářením. UV-B záření stimuluje tvorbu melaninu, který jako "čepička obklopí" jádro buňky a tím chrání její DNA (pigmentace) a zároveň působí na vytváření takzvané sluneční mozolnatosti-zesílení pokožky. Jestliže se vytvoří optimálně obě vlastní kožní ochranná opatření (pigmentace a zesílen0, lze dosáhnout dvojnásobného až čtyř­násobného zvýšení ochranné kapacity pokožky. Při umělém ozařování v soláriu probíhají tytéž procesy jako u přírodního slunění. Opalování v soláriu je proto dobrou přípravou na dovolenou na slunečních plážích nebo na horách. Pokud není tato přirozená ochrana vytvořená a nepoužíváte vhodný ochranný opalovací krém (sunscreen), může dojít ke spálení kůže a zničení DNA v buňkách pokožky. Opakované spálení způsobí buněčný rozpad těchto buněk místo jejich reprodukce a to je počátek rakoviny kůže.

11. Pokud se nemůžu opalovat na slunci, můžu se opalovat v soláriu?

Za normálních podmínek se osoba opalující se v soláriu je schopna opalovat na slunci. Existují však lidé se světlou barvou pokožky, kteří obecně netolerují sluneční paprsky, ale v soláriu se jim podaří dosáhnout určitého stupně opálení. Tento jev je způsoben odlišným rozložením spektra slunečních paprsků než u solária za sou­časně mírného a opatrného časování seancí při opalování v soláriu (kontrolovaném prostředí). Kožní fototyp, dědičné dispozice a individuální fotosensitivita určují, kdo bude mít při opalování v soláriu úspěch.

12. Jak hodnotí opalování v soláriích kožní lékaři?

Někteří kožní lékaři doporučují vyvarovat se veškerému slunečnímu záření, tedy i ,opalování v soláriích. Ale i ti nejzarputilejší odpůrci opalování jsou nuceni připustit potřebu mírného slunění. Cílem dermatologů je a mělo by být to, že pokud nemohou nadměrné expozici UV záření a to jak na slunci, tak v soláriích zabránit, musí se pokusit možné škody UV zářením minimalizovat a předáním veškerých dostupných informací na všechna hrozící poškození upozornit.

13. Proč mají někteří lidé svrbění kůže po opalování se v soláriu?

Svrbění nebo i vyrážka může mít několik nesouvisejících příčin, proto je u každého klienta důležité zjistit jak se opaloval (jeho opalovací historii). Někteří lidé jsou velmi citliví na UV záření, jiní jsou náchylní například na vyrážky z tepla (pocení). Také určité chemikálie a ingredience v kosmetice, šamponech nebo v dezinfekci používané v soláriu na akrylátové desky mohou způsobit svědění a vyrážku. Ta se pak objeví na místech, kde byly zmíněné produkty aplikovány. V tomto případě se vyhneme používání těchto látek a v opalování nepokračujeme, dokud nezmizí příznaky nebo nás neprohlédne lékař.

14. Je opalování v soláriu bezpečnější než na slunci?

Opalování v soláriu je opalování v prostředí, které je více kontrolovatelné. Důsledky nadměrného slunění ar už v soláriu nebo na slunci jsou stejné a v obou případech může dojít k vážnému poškození kůže jako důležitého tělního orgánu.

15. Můžeme opalováním v soláriu léčit akné?

Fototerapie (užití UV záření jako léčebného prostředku) je pouze v rukách odbor­níků (kožních lékařů) určitým způsobem efektivní při zmírnění některých kožních problémů s jejich obvyklými příznaky. K léčbě akné je navíc používáno mnoho léků, včetně tetracyklinu a Retinu A. Tyto léky mohou činit kůži fotosenzitivní (přecitlivělou na UV záření) a tudíž je při jejich užívání třeba vyvarovat se slunění v jakékoliv podobě. Mimoto musí být užití UV záření pro léčbu akné doporučeno a kontrolováno lékařem.

16. Může opalování způsobit melanom, smrtelnou formu kožní rakoviny?

Přímé důkazy o tom, že maligní melanom je způsoben postupným, mírným a kon­trolovaným opalováním, neexistují. Ale osoby, které mají dědičné dispozice k rozvoji melanomu, mohou zvýšit pravděpodobnost jeho vzniku vystavováním se UV záření v soláriu nebo na slunci. Zatímco některé studie naznačovaly vazbu mezi prudkým spálením se a maligním melanomem, další studie dokazovaly opak. Například ve studii publikované v Journal of Cancer v roce 1989 objevili kanadští vědci průkazné "opačné" spojení mezi výskytem melanomu a chronickou nebo dlouhodobou sluneční expozicí u mužů, kteří byli díky své profesi dlouhodobě vystavováni UV záření. Tato studie naznačuje skutečnost, že opakovaná expozice UV záření může chránit. Závěrem je možno konstatovat, že kontrolovaná, mírná a pouze postupně se zvyšující dávka slunění není tím nejsilnějším faktorem pro vznik melanomu.

17. Je možné při pobytu v soláriu onemocnět AIDS nebo jinou přenosnou pohlavní nemocí?

K přenosu některých pohlavních chorob je potřeba výměna tělesných tekutin mezi osobami. Tato výměna se nemůže uskutečnit pomocí solária. To však neznamená, že jiné infekce nemohou být přeneseny při použití nevydezinfikovaného solária nebo ochranných brýlí. Proto je nezbytně nutné po každém použití ošetřit akrylátovou desku a ochranné brýle vhodnou dezinfekcí.

18. Může opalování v soláriu způsobit rakovinu kůže?

Nadměrná vystavování se UV záření v soláriu může způsobit rakovinu kůže. Pokud má osoba navíc rodinné dispozice k tomuto druhu rakoviny, měla by se vyva­rovat slunění v soláriu i na slunci. Doporučuje se, aby veškeré expozice UV záření byly mírné.

19. Je možné, aby se osoby, které prodělaly některou z forem kožní rakoviny, opalovaly v soláriu?

Pro takovéto osoby platí přísný zákaz opalování, a to jak v soláriu tak na slunci. Dávka UV záření může být dalším spouštěcím momentem pro tuto nemoc.

20. Pomáhá opalování v léčbě depresí nebo sezónní afektivní poruchy?

Existuje rostoucí počet vědeckých důkazů, které ukazují, že někteří lidé skutečně potřebují více světla, aby mohli řádně fungovat.

21. Může opalování způsobit vrásky?

Nadměrné vystavování se UV záření, především s vysokou intenzitou UV-A složky, může poškodit elastická vlákna spodní vrstvy kůže (dermis). Důsledkem toho dojde k propadu vrchní vrstvy pokožky-epidermis a na kůži se objeví elastóza (degenera­tivní onemocnění elasticity tkáně) nebo vrásky. UV-A záření, není-Ii blokováno přiro­zenou ochrannou bariérou (pigmentace a kožní mozolnatost, která vzniká díky působení UV-B záření) nebo vhodným suncreenem, proniká do dermis a ničí elasti­citu kůže. To znamená, že pokud se chceme opalovat v soláriu, doporučuje se zvolit UV zdroje, které emitují jak UV-A tak UV-B záření.Je vždy důležité dodržovat pravidla pouze mírné a postupně se zvyšující expozice UV záření podle fototypu a zdravotního stavu.

22. Mohou se děti opalovat v soláriu?

V současné době neexistují žádné biologické důvody, proč by se měly děti a mlá­dež opalovat v soláriu. Je důležité, aby klient věděl, že se v soláriu opaluje na základě svého vlastního rozhodnutí. Takovéto rozhodnutí může učinit pouze dospělá osoba. V mnoha státech existuje praxe, kdy osoby mladší 18 let musí při návštěvě solária předložit souhlas rodičů (zákonného zástupce) a osoby mladší 15 let se mohou přijít opalovat pouze v doprovodu rodičů (zákonného zástupce). Takovéto bezpečnostní opatření může být nezbytné pro možnosti zvážení rizik s opalováním spojených.

23. Je vhodné opalování v těhotenství?

Vědecké a biologické důvody, proč by se těhotné ženy neměly vystavovat UV záření nejsou. Některé studie dokonce uvádějí, že tvorba vitamínu D3 díky UV-B záření může být matce i plodu prospěšná. Některé těhotné ženy však nemusí dobře snášet teplo a vzhledem k hormonálním změnám mohou být přecitlivělé na UV záření a na pokožce se mohou objevit pigmentové skvrny. Stísněný prostor v soláriu také nemusí být zvlášf příjemný. Vzhledem k dalším rizikovým faktorům, doporučujeme slunění na sluníčku nebo v soláriu vždy konzultovat s lékařem.

24. Můžeme se po opalování v soláriu sprchovat nebo koupat?

Vzhledem k tomu, že opálení neboli pigmentace je jedním z důsledků složitého procesu interakce UV záření a kůže, nemusíme se obávat "umytí pigmentu". Okamžitá přímá pigmentace vzniká během několika vteřin po zahájení ozařování (hlavní roli hrají paprsky UV-A) a pozdní nepřímá pigmentace nastupuje po cca 48 až 72 hodinách (zde je důležité UV-B záření). Jediným důvodem, proč se neumývat po pobytu v soláriu, může být použitá solární kosmetika, která obsahuje urychlovací a samoopalovací látky a jejíž účinky bychom tak minimalizovali.

25. Proč používat při opalování v soláriu solární kosmetiku?

Solární kosmetika je určena, pokud výrobce nestanoví jinak, výhradně pro opalo­vání v soláriu. Hlavní faktor při používání kosmetiky je docílení vyššího a trvalejšího efektu zhnědnutí pokožky. Dalším faktorem je snaha dodat pokožce látky, které ji v rámci péče o pleť zvlhčují a zajišťují její vitalitu a pružnost. Existuje spousta druhů a konzistencí (olej, mléko, krém, gel, pěna..) těchto preparátů. V zásadě se dělí na přípravky určené k ošetření pleti před palováním a po opalování. Přípravky, které se používají před sluněním, obsahují velké množství látek, které podporují tvorbu mela­ninu. Klienti studií mají možnost vyzkoušet si některé druhy kosmetiky a reakci své pokožky použitím jednorázových vzorků.

26. Musíme mít při opalování v soláriu ochranné brýle?

Ano, ochranné brýle (určené pro opalování v soláriu), které jsou odlišné od běž­ných slunečních, by měl mít každý, kdo se v soláriu opaluje. Provozovatelům solárií se dokonce doporučuje zakázat klientovi opalování bez těchto ochranných brýlí. Po každém použití brýlí je nezbytně nutné jejich ošetření vhodným desinfekčním přípravkem.

27. Nosíme sluneční brýle pouze z módních důvodů?

V žádném případě. Intenzívní sluneční paprsky mohou způsobit vážné poškození oka. Akutní expozice očí, zejména ve vysokohorských podmínkách, kde je odraz od bílých sněžných ploch a vyšší podíl UV-B záření, může mít za následek silný zánět rohovky a spojivky. Opakované působení UV záření může vyvolat zakalení oční čočky (kataraktu), kapkovitou dystrofii rohovky, případně i přerůstání spojivky a poškození sítnice. Oko na rozdíl od kůže nemá přirozené obranné mechanizmy proti UV záření. Proto je během pobytu na slunci doporučeno nosit sluneční brýle s ochranným faktorem. Tyto brýle však nejsou určené do solária.

28. Co jsou to solária?

Solária jsou opalovací přístroje, ve kterých se pomocí UV zdrojů a elektrické energie uměle vytváří UV záření, jehož spektrum se podobá spektru slunečního záření. Používají se k opálení lidské pokožky. Solária slouží pouze a výhradně ke kosmetickým účelům. Solária například podle polohy opalování dělíme na horizontální (opalování vleže), vertikální (opalování vestoje) a solární křesla. Podle místa použití na privátní (malé typy vhodné do domácnosti) a profesionální (do solárních studií, kosmetických salónů, apod.), popřípadě dle výkonu na relaxační (méně výkonná s delšími opalovacími časy) a turbo solária (UV zdroje s vysokým výkonem, krátké opalovací časy) nebo podle vybavení (základní, střední až luxusní).

29. Jaké druhy UV zdrojů existují?

Základní dva druhy UV zdrojů v soláriích jsou UV trubice a obličejové zářiče. UV trubice je speciálně konstruovaná zářivková trubice, která emituje záření UV-A a UV-B podobné slunečnímu záření k povrchovému a hloubkovému opálení pokožky. Vzájemný poměr záření UV-A a UV-B určuje kvalitu a trvanlivost opálení. V ČR se nejčastěji používají trubice s poměrem UV-B od 0,7 do 2,6% a elektrickém příkonu 15, 25, 80, 100, 120, 160 a 180W. U klasických typů solárií tvoří trubice většinu jejich osazení.

Pravidla pro opalování v soláriu

  • Jestliže máte kožní problémy, konzultujte vhodnost opalování se svým lékařem.
  • Nenavštěvujte solárium, pokud se na Vaší pokožce objevují známky alergické reakce na UV záření.
  • Používejte ochranné brýle, obzvlášť osoby, které prodělaly operaci očí.
  • Opalovat byste se měli bez make-upu a šperků.
  • Děti mladší 15 let solária používat nesmějí.
  • Jedním z vedlejších účinků některých léků je zvýšená citlivost kůže na UV záření. Pokud užíváte léky, vždy pozorně prostudujte příbalový leták nebo se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
  • Nikdy se v soláriu neopalujte víc jak jednou denně. Taky není vhodné, opalovat se po použití solária ještě na slunci.
  • Opalování v soláriu se nedoporučuje pro fototyp č. 1.
  • Pokud je Vaše pokožka po opalování v soláriu spálená nebo na kůži vznikají puchýře, ihned navštivte lékaře.
  • Vyhledejte si takové solární studio, kde Vám obsluha poradí. Dodržujte maximální opalovací časy, učené pro dané solárium a Váš fototyp.
© 2017 Moni&Bogan
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!